Czym jest stal i gdzie się ją wykorzystuje?

Hurtownia stali Poznań

Stal to stop żelaza z węglem, który ma szerokie zastosowanie. Ten materiał wykorzystuje się w wielu branżach. A wszystko ze względu na właściwości, które są bardzo cenne. Żelazo można obrabiać różnymi metodami. Dowiedz się, gdzie najczęściej wykorzystywana jest stal.

Hurtownia stali Poznań

Każda hurtownia stali, która zajmuje się jej produkcją musi przestrzegać wszelkich norm. Według Polskiej normy PN-EN 10020:2003 stal jest zdefiniowana jako materiał, który masowo zawiera więcej ilości żelaza niż jakichkolwiek innych pierwiastków. Jest kilka rodzajów stali. Dzielimy ją ze względu na skład chemiczny oraz ze względu na zastosowanie. Jeśli chodzi o podział ze względu na skład, to zaliczamy stal stopową oraz stal węglową. Natomiast, jeśli chodzi o jej zastosowanie, to ten materiał dzielimy na stal konstrukcyjną, stal narzędziową oraz stal specjalną.

Zastosowanie stali

Stal ma bardzo szerokie zastosowanie. Ten materiał stosuje się w wielu gałęziach przemysłu. Najczęściej wykorzystywana jest w budownictwie. Dodatkowo stal wykorzystywana jest jeszcze do:

  • części maszyn,
  • pokrycia dachów,
  • budowania infrastruktury kolejowej i trakcyjnej.
  • puszek do konserw,
  • karoserii samochodów,
  • instalacji elektrycznych,
  • wyrobów stalowych.

Każda stal powinna cechować się wytrzymałością, dobrą spawalnością oraz odpornością na korozję. Bez względu czy są to rury kwasoodporne, blachy czy pręty. Nowoczesne gatunki metali poddać można recyklingowi.

Rury kwasoodporne

Co jeszcze warto wiedzieć o stali?

Zastanawiasz się, jak wygląda proces produkcji stali? Co powoduje, że jest tak wytrzymała? Otóż na samym początku ruda żelaza wraz z innymi pierwiastkami trafia do spiekielni. W piecu rudy żelaza zostają przetopione na płynne żelazo, które następnie przedmuchiwane jest tlenem o temperaturze przekraczającej 1000 stopni Celsjusza. W ten sposób oddziela się płynną surówkę od produktów niepożądanych ( żużlu, gazu wielkopiecowego). Kolejnym etapem jest ciągła obróbka plastyczna i odlewanie.